मिरा भाईंदर महानगरपालिका
माहिती अधिकार अधिनियम

१७ मुद्यांची माहिती 

पाणी पुरवठा विभाग(२०१६-२०१७)

१७ मुद्यांची माहिती २०१५ - २०१६

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये बाबतची माहिती

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत

सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामांचा आणि कर्तव्यांचा तपशील

Water Supply Department RTI List

अखिल सिंह व दयानंद पाटील - 23-04-2018 रोजीचा अपिल अर्ज

रविंद्र जैन - 19-06-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

रंगबहादूर यादव - 01-06-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

मेवीश टाक -07-06-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

सुनिल भगत - 16-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

श्रवणकुमार मिश्रा - 30-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

शशी शर्मा - 08-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

वसंत माने - 23-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

ललीतकुमार जैन - 30-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

मोईनुद्दीन सय्यद - 08-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

प्रकाश कोळंबकर - 04-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

क्रीष्णा गुप्ता - 21-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

कानसिंग बी नरावत - 16-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

सुनिल भगत - 09-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

विजय कुमाप एस - 23-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

ललीतकुमार जैन - 27-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

राजेंद्र कांबळे - 26-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

राज पाटील - 19-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

रविंद्र जैन - 23-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

रविंद्र कळसकर - 21-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

रणवीर बाजपाई - 20-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

प्रदिप जंगम - 20-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

प्रदिप जंगम - 04-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

प्रदिप जंगम - 20 -04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

कोलासो शाँन लिओ - 23-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

आकाश महादेव गोडांबे - 17-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज

अनिल य वेळासकर - एप्रिल 2018 आर.टी.आय. अर्ज

अनिल य वेळासकर - एप्रिल 2018 - अपिल अर्ज

3. प्रदिप जंगम - एप्रिल 2018 आर.टी.आय.अर्ज

4. विवेक पवार - एप्रिल 2018 आर.टी.आय. अर्ज

5. निर्भय भारत सामाजिक संघटना एप्रिल 2018 आर.टी.आय. अर्ज

6. एस.आर.तिवारी - एप्रिल 2018 - अपिल अर्ज

7.अश्विन एन प्रजापती - मे 2018 आर.टी.आय. अर्ज

8. अश्विन एन प्रजापती - मे 2018 आर.टी.आय. अर्ज

9. प्रविणकुमार तिवारी - मे. 2018 आर.टी.आय. अर्ज

10. संतोषकुमार तिवारी - मे -2018 आर.टी.आय.अर्ज

11. भरत मिश्रा - मे 2018 आर.टी.आय. अर्ज

12. शशि शर्मा - मे 2018 आर.टी.आय. अर्ज

13. प्रविणकुमार तिवारी - जून - 2018 -अपिल अर्ज

14. संतोषकुमार तिवारी - जून - 2018 - अपिल अर्ज

15. अनिल नोटीयान - जून 2018 -आर.टी.आय. अर्ज

16. हर्षद हातिसकर -जून 2018 - आर.टी.आय. अर्ज

सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामांचा आणि कर्त्यव्यांचा तपशील

 कलम ४


सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकार कक्ष

 कलम ४१

सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्त्यव्ये

 कलम ४२

सार्वजनिक प्राधिकरणात कोणताही निर्णय घेताना पाळली जाणारी निर्णय प्रक्रियेची आणि त्यावरील देखरेखीची पध्दत आणि सोपवलेले व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

 कलम ४३

सार्वजनिक प्राधिकरणात होणा-या कामासंबंधी सर्वसामान्यपणे ठरविलेली भौतिक व आर्थिक उद्दीष्टे

 कलम ४४

सार्वजनिक प्राधिकरणात होणा-या कामासंबंधी सर्वसामान्यपणे आखलेले नियम

 कलम ४५

सार्वजनिक प्राधिकरणात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी किंवा त्याचे कार्यालयात अंमलबजावणी करण्यापूर्वी जनतेशी अथवा जनतेच्या प्रतिनिधीशी चर्चा करण्याबाबत अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेचा तपशिल

 कलम ४६


सार्वजनिक प्राधिकरणातील समित्या, परिषदा, अथवा मंडळाच्या बैठकीचे तपशील

 कलम ४७

सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयीन अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची यादी

 कलम ४८

सार्वजनिक प्राधिकरणासाठी दि. 1 एप्रिल 2011 ते 31 मार्च 2012 या काळासाठी मंजुर झालेल्या आणि खर्च झालेल्या रकमेचा तपशील

 कलम ४९

सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील माहिती संदर्भात माहिती अधिकारी, सहाय्यक माहिती अधिकारी आणि अपिलीय प्राधिकारी यांची तपशीलवार माहिती

 कलम ४१०

शेवटचा बदल : 05-02-2019