मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रभाग समिती सदस्य यादी

प्रभाग समिती क्रं.१

भाईंदर (प.) 

.क्र.

जागा क्र.

सदस्याचे नांव

पक्षाचे नांव

1

8

डॉ. अग्रवाल सुशील गोपीकिशन

(मा. सभापती)

भारतीय जनता पार्टी

2

8

श्रीम. परेरा कॅटलीन एन्थोनी

शिवसेना

3

8

श्रीम. रकवी वैशाली गजेंद्र

भारतीय जनता पार्टी

4

8

श्री. खंडेलवाल सुरेश जगदीश

भारतीय जनता पार्टी

5

23

श्री. भोईर जयेश भानुदास

भारतीय जनता पार्टी

6

23

श्रीम. म्हात्रे नयना गजानन

भारतीय जनता पार्टी

7

23

श्रीम. भानुशाली वर्षा गिरधर

भारतीय जनता पार्टी

8

23

श्री. म्हात्रे विनोद काशिनाथ

भारतीय जनता पार्टी

9

24

श्रीम. गोविंद हेलन जॉर्जी

शिवसेना

10

24

श्रीम. बगाजी शर्मिला विन्सन्ट

शिवसेना

11

24

श्री. बांड्या एलायस दुमिंग

शिवसेना

 

प्रभाग समिती क्रं.२

भाईंदर (प.) 

.क्र.

जागा क्र.

सदस्याचे नांव

पक्षाचे नांव

1

1

श्रीम. शाह रिटा सुभाष (मा. सभापती)

भारतीय जनता पार्टी

2

1

श्रीम. भोईर सुनिता शशिकांत

भारतीय जनता पार्टी

3

1

श्री. तिवारी अशोक सूर्यदेव

भारतीय जनता पार्टी

4

1

श्री. पांडेय पंकज सूर्यमणि

भारतीय जनता पार्टी

5

6

श्री. पाटील धृवकिशोर मन्साराम

भारतीय जनता पार्टी

6

6

श्रीम. जैन गीता भरत

भारतीय जनता पार्टी

7

6

श्रीम. जैन सुनिता रमेश

भारतीय जनता पार्टी

8

6

डॉ. जैन राजेंद्र भवरलाल

भारतीय जनता पार्टी

9

7

श्री. रॉड्रीकस मोरस जोसेफ

भारतीय जनता पार्टी

10

7

श्रीम. भूप्ताणी रक्षा सतीश (शाह)

भारतीय जनता पार्टी

11

7

श्रीम. मोकाशी दिपाली आनंदराव

भारतीय जनता पार्टी

12

7

श्री. व्यास रवि वासुदेव

भारतीय जनता पार्टी

प्रभाग समिती क्रं.३

भाईंदर (पू.)

 

.क्र.

जागा क्र.

सदस्याचे नांव

पक्षाचे नांव

1

2

श्री. सिंह मदन उदितनारायण (मा. सभापती)

भारतीय जनता पार्टी

2

2

श्री. पाटील रोहिदास शंकर

भारतीय जनता पार्टी

3

2

श्रीम. गोहिल शानू जोरावर सिंह

भारतीय जनता पार्टी

4

2

श्रीम. कांगणे मीना यशवंत

भारतीय जनता पार्टी

5

3

श्री. शेट्टी गणेश गोपाळ

भारतीय जनता पार्टी

6

3

श्रीम. ढवण निलम हरीश्चंद्र

शिवसेना

7

3

श्रीम. कदम अर्चना अरुण

शिवसेना

8

3

श्री. नलावडे दिनेश दगडु

शिवसेना

9

4

श्री. भोईर गणेश गजानन

भारतीय जनता पार्टी

10

4

श्रीम. पाटील प्रभात प्रकाश

भारतीय जनता पार्टी

11

4

श्रीम. गुप्ता कुसुम संतोष

शिवसेना

12

4

श्री. पाटील धनेश परशुराम

शिवसेना

13

5

श्रीम. पाटील वंदना मंगेश

भारतीय जनता पार्टी

14

5

श्रीम. रावल मेघना दिपक

भारतीय जनता पार्टी

15

5

श्री. शाह राकेश रतिशचंद्र

भारतीय जनता पार्टी

16

5

श्री. सिंग श्रीप्रकाश जिलेदार (मुन्नासिंग)

भारतीय जनता पार्टी

17

11

श्री. शिर्के अनंत गेणू

शिवसेना

18

11

श्रीम. पाटील वंदना विकास

शिवसेना

19

11

श्रीम. पाटील संध्या प्रफुल्ल

शिवसेना

20

11

श्री. पाटील प्रविण मोरेश्वर

शिवसेना

प्रभाग समिती क्रं.४

भाईंदर (पू.)

 
अ.क्र. वॉर्ड क्र. नगरसेवकाचे नांव भ्रमणध्वनी क्र. पक्षाचे नाव
1 12 क शेट्टी अरविंद आनंद शेट्टी (मा. सभापती)  981934336 भारतीय जनता पार्टी
2 9 अ परदेशी गिता हरीश    भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
3 9 ब पाटील नरेश तुकाराम  9029057494 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
4 9 क सय्यद नुरजाहॉ नाझर हुसेन  9323105999 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
5 9 ड शेख अमजद गफार  9819029995 अपक्ष
6 10 अ पाटील जयंतीलाल गुरूनाथ  9892399839 शिवसेना
7 10 ब घरत तारा विनायक  9224737097 शिवसेना
8 10 क पांडे स्नेहा शैलेश    शिवसेना
9 10 ड आमगावकर हरिश्चंद्र रामचंद्र  9029112980 शिवसेना
10 12 अ डॉ. पाटील प्रिती जयप्रकाश  9867044274 भारतीय जनता पार्टी
11 12 ब मेहता डिंपल विनोद 9867137658 भारतीय जनता पार्टी
12 12 ड गेहलोत हसमुख मोहनलाल 9820722786 भारतीय जनता पार्टी
13 13 अ ‍शिंदे रुपाली वसंत (मोदी) 8691985112 भारतीय जनता पार्टी
14 13 ब थेरडे संजय अनंत  8879456155 भारतीय जनता पार्टी
15 13 क मुखर्जी अनिता बबलू 8879360546 भारतीय जनता पार्टी
16 13 ड वैती चंद्रकांत सिताराम 9892799966 भारतीय जनता पार्टी
17 18 अ गजरे दौलत तुकाराम 9819686506 भारतीय जनता पार्टी
18 18 ब नाईक विविता विवेक 9930693628 भारतीय जनता पार्टी
19 18 क सोंस नीला बर्नाड 9892718100 भारतीय जनता पार्टी
20 18 ड राय विजयकुमार सिस्थन नारायण 9892451108 भारतीय जनता पार्टी

प्रभाग समिती क्रं. ५

मिरारोड (पू.)

 

.क्र.

जागा क्र.

सदस्याचे नांव

पक्षाचे नांव

1

20

श्री. जैन दिनेश तेजराज (मा. सभापती)

भारतीय जनता पार्टी

2

20

श्रीम. परमार हेतल रतिलाल

भारतीय जनता पार्टी

3

20

श्रीम. भट दीप्ती शेखर

शिवसेना

4

20

श्री. कासोदारिया अश्विन शामजीभाई

भारतीय जनता पार्टी

5

21

श्रीम. भावसार वंदना संजय

भारतीय जनता पार्टी

6

21

श्रीम. शाह सीमाबेन कमलेश

भारतीय जनता पार्टी

7

21

श्री. दुबे मनोज रामनारायण

भारतीय जनता पार्टी

8

21

श्री. विराणी अनिल रावजीभाई

भारतीय जनता पार्टी

9

22

श्रीम. सपार उमा विश्वनाथ

काँग्रेस लोकशाही आघाडी

10

22

श्रीम. अहमद साराह अकरम

काँग्रेस लोकशाही आघाडी

11

22

श्री. इनामदार जुबेर अब्दुल्ला

काँग्रेस लोकशाही आघाडी

12

22

श्री. शेख अशरफ मोहम्मद इब्राहीम

काँग्रेस लोकशाही आघाडी

प्रभाग समिती क्रं. ६

मिरारोड (पू.)

.क्र.

जागा क्र.

सदस्याचे नांव

पक्षाचे नांव

1

16

श्री. म्हात्रे परशुराम पदमाकर (मा. सभापती)

भारतीय जनता पार्टी

2

14

श्रीम. हसनाळे ज्योत्सना जालींदर

भारतीय जनता पार्टी

3

14

श्रीम. पारधी सुजाता यशवंत

भारतीय जनता पार्टी

4

14

श्री. म्हात्रे सचिन केसरीनाथ

भारतीय जनता पार्टी

5

14

श्रीम. यादव मिरादेवी रामलाल

भारतीय जनता पार्टी

6

15

श्री. म्हात्रे मोहन गोपाळ

भारतीय जनता पार्टी

7

15

श्रीम. सोनार सुरेखा प्रकाश

भारतीय जनता पार्टी

8

15

श्रीम. भोईर विणा सुर्यकांत

भारतीय जनता पार्टी

9

15

श्री. भोईर कमलेश यशवंत

शिवसेना

10

16

श्रीम. पाटील अनिता जयवंत

शिवसेना

11

16

श्रीम. भोईर भावना राजू

शिवसेना

12

16

श्री. भोईर राजू यशवंत

शिवसेना

13

17

श्री. मांजरेकर आनंद दत्ताराम

भारतीय जनता पार्टी

14

17

श्रीम. अरोरा दीपिका पंकज

भारतीय जनता पार्टी

15

17

श्रीम. बेलानी हेमा राजेश

भारतीय जनता पार्टी

16

17

श्री. दळवी प्रशांत ज्ञानदेव

भारतीय जनता पार्टी

17

19

श्रीम. शेख रुबीना फिरोझ

काँग्रेस लोकशाही आघाडी

18

19

श्रीम. डिसा मर्लिन मर्विन

काँग्रेस लोकशाही आघाडी

19

19

श्री. सावंत अनिल दिवाकर

काँग्रेस लोकशाही आघाडी

20

19

श्री. मेहरा राजीव ओमप्रकाश

काँग्रेस लोकशाही आघाडी

 


शेवटचा बदल : 01-08-2018