मिरा भाईंदर महानगरपालिका
माहिती अधिकार अधिनियम

१७ मुद्यांची माहिती 

१७ मुद्द्यांच्या माहितीबाबत ६

१७ मुद्द्यांच्या माहितीबाबत ५

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

mahiti adhikar 2019

mahiti adhikar part-2

अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये बाबतची माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती देणेबाबत

अनधिकृत बांधकामाबाबत

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका मालमत्ता कर विभागातील माहिती मिळवणे बाबत

वाली मोहम्मद मोहम्मद इसाक

राजू दा. शेवन्ते

राजू दामोदर शेवन्ते

प्रेम यादव (पत्रकार )

जन माहिती अधिकारी तथा विभाग प्रमुख

रवींद्र शिवनारायण गुप्ता

प्रभाग कार्यालय क्र.०२ माहिती अधिकार अधिनियम

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-१)

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-२)

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-३)

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-४)


शेवटचा बदल : 14-02-2019