मिरा भाईंदर महानगरपालिका
माहिती अधिकार अधिनियम

१७ मुद्यांची माहिती 

प्रभाग कार्यालय क्र.०१ २०१६-१७

प्रभाग कार्यालय क्र.०१ २०१५-१६

प्रभाग कार्यालय क्र.०१ २०१४-१५

प्रभाग कार्यालय क्र.०१ २०१३-१४

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये बाबतची माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती देणेबाबत

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (अविनाश गजानन म्हात्रे 11/06/18)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (भरत लक्ष्मण पाटील 05/07/18)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (धीराज दुबे 01/08/18)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद ( दिनेश दत्ताराम कानवजे 2 9/05/18)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (हर्षद जसवंत पाटील 08/05/18)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (जगदीश मदुसुदन पाटील 20/06/18)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद ( जगदीश मदुसुदन पाटील 25/07/18)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (अरविंद शिवप्रसाद सिंह 26/07/18)


शेवटचा बदल : 14-02-2019