मिरा भाईंदर महानगरपालिका
माहिती अधिकार अधिनियम

१७ मुद्यांची माहिती 

RTI 4(1) Kh 2018-19

नगर रचना विभाग(२०१७-२०१८)

१७ मुद्द्यांच्या माहितीबाबत

१७ मुद्द्यांच्या माहितीबाबत ४

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

१ निर्णय-प्रदीप भाटिया

2. निर्णय - अखिल सिंह दयानंद पालन

3. निर्णय - अखिल सिंह दयानंद पालन

4. निर्णय - प्रेम यादव

5. निर्णय - प्रेम यादव

6. निर्णय - शशी शर्मा २०१८ -१९

7. निर्णय - शशी शर्मा २०१८ -१९

8. निर्णय - रिषभ भंडारी २०१८ -१९

9. निर्णय - श्रवणकुमार मिश्रा २०१८ -१९

10. निर्णय - श्रवणकुमार मिश्रा २०१८ -१९

11. निर्णय - सोहेल खान २०१८ -१९

56 - निर्णय- मुस्तफा वनारा

57 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

58 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

59 - निर्णय- किरण मांजरेकर

60 - निर्णय- संजय कोकाटे

वार्षिक प्रशासन अहवाल आणि लेख विवरणपत्र तयार करणेबाबत

७१ निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

७२ निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

७३ निर्णय - इम्रान शेख

७४ निर्णय इम्रान शेख

75 - निर्णय- अखिल सुरेंद्र प्रताप सिंह व दयानंद तोमा पालन

76 - निर्णय- किरण मांजरेकर

77 - निर्णय- इमरान शेख

78 - निर्णय- देवेंद्र कोठारी

80 - निर्णय- वलेन्सीया रॉड्रीक्स

90 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

91 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

92 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

93 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

94 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

95 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

96 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

97 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

98 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

99 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

100 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

111 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

112 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

113 - निर्णय- इमरान खान

114- निर्णय- अमजद खान

115 - निर्णय- इमरान खान

116 - निर्णय- रामशंकर त्रिपाठी

117 - निर्णय- मनोज राणे

118 - निर्णय- ज्ञायसी आजगावकर

119 - निर्णय- कृष्णा गुप्ता

131 - निर्णय- सोहेल खान 2018-19

132 - निर्णय- प्रदीप भाटीया 2018-19

133 - निर्णय- केतन बारीया 2018-19

134 - निर्णय- केतन बारीया 2018-19

135 - निर्णय- श्रवणकुमार मिश्रा 2018-19

१३६-निर्णय - ब्रिजेश शर्मा

१३७-निर्णय - ब्रिजेश शर्मा

१३८ -निर्णय - ब्रिजेश शर्मा

१३९ -निर्णय - सुमित पाटील

१४० -निर्णय - श्रवण मिश्रा

१५२ -निर्णय - प्रमोद सावंत २०१८-१९

१५३ -निर्णय - इमरान शेख २०१८-१९

१५४ -निर्णय - किरण कराचीवाला २०१८-१९

१५५ -निर्णय - बी. अग्रवाल २०१८-१९

१५८ -निर्णय - श्रवण कुमार मिश्रा २०१८-१९

१५९ -निर्णय - इमरान खान २०१८-१९

१६३ -निर्णय - जतिन दाधीच २०१८-१९

१६४ -निर्णय- मुस्तफा वनारा २०१८-१९

165 निर्णय पत्र - इमरान शेख

166 निर्णय - रिषभ भंडारी

167 निर्णय - अखिल सिंह दयानंद पालन

168 निर्णय - अखिल सिंह दयानंद पालन

169 निर्णय - श्रवणकुमार मिश्रा

171 निर्णय - श्रवणकुमार मिश्रा

172 निर्णय पत्र - राजू विश्वकर्मा

173 निर्णय पत्र - राकेश शर्मा

174 निर्णय पत्र - जगदीश दवे

175 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

176 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

177 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

178 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

179 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

180 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

181 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

182 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

183 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

184 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

185 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

186 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

187 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

188 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

189 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

190 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

216 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

217 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

218 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

219 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

220 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती देणेबाबत

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत

TP RTI WITH INFORMATION DY. 19.05.2018 TO 24.05.2018

TP RTI WITH INFORMATION DY. 25.05.2018 TO 01.06.2018

RTI WITH INFORMATION DT.15.06.18 T0 28.06.2018

केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनियम ,२००५ कलम(1) व कलम(2) नुसार व १९ नुसार नगर रचना विभागातील जनमाहिती अधिकारी ,सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी, व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचा तपशील संकेतस्थळावर प्रसिद्धी कारणेबाबाद .

231_निर्णय_बी_एल_अग्रवाल_2018_19

232. निर्णय - बी. एल. अग्रवाल 2018-19

233. निर्णय - बी. एल. अग्रवाल 2018-19

234. निर्णय - बी. एल. अग्रवाल 2018-19

235. निर्णय - बी. एल. अग्रवाल 2018-19

241. निर्णय पत्र - विनीत शहा 2018-19

242. निर्णय पत्र - विनीत शहा 2018-19

243. निर्णय पत्र - विनीत शहा 2018-19

244. निर्णय पत्र - विनीत शहा 2018-19

245. निर्णय पत्र - श्रवणकुमार मिश्रा 2018-19

246. निर्णय पत्र - मोजेस चिन्नप्पा 2018-19

247. निर्णय पत्र - सोहेल खान 2018-19

248. निर्णय पत्र - प्रविण पाटील 2018-19

249. निर्णय पत्र - जतिन दाधीच 2018-19

250. निर्णय पत्र - जतिन दाधीच 2018-19

251. निर्णय पत्र - जतिन दाधीच 2018-19

252. निर्णय पत्र - नवीज सैयद 2018-19

253. निर्णय पत्र - उषा तरे 2018-19

254. निर्णय पत्र - कृष्णा गुप्ता 2018-19

255. निर्णय पत्र - राजु विश्वकर्मा 2018-19

256. निर्णय पत्र - बाळकृष्ण राऊळ 2018-19

257. निर्णय पत्र - मंगेश वैती 2018-19

258. निर्णय पत्र - जतिन दाधीच 2018-19

259. निर्णय पत्र - जतिन दाधीच 2018-19

260. निर्णय पत्र - जतिन दाधीच 2018-19

261. निर्णय पत्र - जतिन दाधीच 2018-19

262. निर्णय पत्र - विनीत शहा 2018-19

263. निर्णय पत्र - संजय डिमेलो 2018-19

264. निर्णय पत्र - स्टिफन डिसोजा 2018-19

265. निर्णय पत्र - एस. एम. मुशरर्फ शम्सी 2018-19

266. निर्णय पत्र - शेठ प्रॉपर्टीज प्रा. लि. 2018-19

267. निर्णय पत्र - मंगेश वैती 2018-19

268. निर्णय पत्र - मंगेश वैती 2018-19

269. निर्णय पत्र - मंगेश वैती 2018-19

270. निर्णय पत्र - नितिन नाईक 2018-19

271. निर्णय पत्र - ओस्तवाल ऑरनेट 2018-19

272. निर्णय पत्र - मुकेश हिसारिया 2018-19

273. निर्णय पत्र - प्रशांत मेहता 2018-19

274. निर्णय पत्र - जगदीश अग्रवाल 2018-19

275. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

276. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

277. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

278. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

279. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

280. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

281. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

282. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

283. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

284. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

285. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

286. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

287. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

288. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

289. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

290. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19


शेवटचा बदल : 11-06-2019