मिरा भाईंदर महानगरपालिका
माहिती अधिकार अधिनियम

नगरसचिव विभागात वेळोवेळी होणा~या मा. महासभा, मा. स्थायी समिती सभांचे इतिवृत्तांत, ठराव प्रती, गोषवारा प्रती, सभेच्या विषयपत्रिका, महापालिका निवडणुकी संबंधीची कागदपत्रे तसेच निवडणुकी संदर्भात फ़ौजदारी तक्रारी संबंधीची कागदपत्रे  माहिती अधिकार अधिनियम कक्षे अंतर्गत त्वरीत देण्यात येतात.

१७ मुद्यांची माहिती 

13 Muddyachi Mahiti 2018-19 Nagarsachiv Vibhag

१७ मुद्द्यांच्या माहितीबाबत ३

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

RTI WITH INFORMATION DT.15.06.18 T0 28.06.2018

ठराव२६/२/२०१८

20/2/2018 ठराव

श्री. भरत केशव म्हात्रे यांचा दि. 27.02.2018 रोजीचा अर्ज.

श्री. संतोष संकेश्वरी यांचा दि. 24.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

श्री. सुशांत पाटील यांचा दि. 08.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

श्री. दुष्यंत भोईर यांचा दि. 28.12.2017 रोजीचा अर्ज.

श्री. नरेंद्र पांडे यांचा दि. 04.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

श्री. किरण कराचीवाला यांचा दि. 04.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

श्री. प्रदिप दिलीप जंगम यांचा दि. 04.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज.

श्री. प्रदिप दिलीप जंगम यांचा दि. 04.01.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील नगरसचिव कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकारांचा तपशिल

माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती (पान क्र १-२८)

  माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती(पान क्र २९-५६)

  माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती(पान क्र ५७-८३)

 


शेवटचा बदल : 25-04-2019