मिरा भाईंदर महानगरपालिका
विशेष समिती

शिक्षण  समाजकल्याण  झोपडपट्टी सुधारक्रिडा  सांस्कृतिक समिती

अ . क्रं सदस्याचे नांव पदनाम
 १ श्रीमज्योत्स्ना जालींदर हसनाळे (सभापती) भारतीय जनता पार्टी
 २ श्रीमअनिता बबलू मुखर्जी (उपसभापती) भारतीय जनता पार्टी
 ३ श्रीधृवकिशोर मन्साराम पाटील भारतीय जनता पार्टी
 ४ सौप्रभात प्रकाश पाटील भारतीय जनता पार्टी
 ५ श्रीमपाटील वंदना मंगेश     भारतीय जनता पार्टी
 ६ श्रीमरुपाली वसंत शिंदे / मोदी भारतीय जनता पार्टी
 ७ श्रीममर्लिन मर्विन डिसा काँग्रेस लोकशाही आघाडी
 ८ श्रीप्रविण मोरेश्वर पाटील शिवसेना
 ९ सौस्नेहा शैलेश पांडे शिवसेना

विशेष समिती तपशील


शेवटचा बदल : 28-08-2018