मिरा भाईंदर महानगरपालिका
अधिकारी / कर्मचारी मोबाईल क्रमांक

मिरा भाईंदर महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी मोबाईल क्रमांक

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

अधिकारी / कर्मचारी मोबाईल क्रमांक

अधिकारी / कर्मचारी नाव भ्रमणध्वनी क्रमांक
श्रीम. जोत्स्ना हसनाळे, महापौर 9224207531
श्री. गेहलोत हसमुख मोहनलाल, उप-महापौर 9820722786
श्री.अशोक तिवारी सभापती, स्थायी समिती  9769120555
श्री प्रवीण पाटील विरोधी पक्ष्‍ नेता  9867761689
श्री. रोहिदास पाटील, सभागृह नेता 9821120220
श्री. म्हात्रे विनोद काशिनाथ (मा. सभापती) क्र.1      9892675134
श्रीम. मोकाशी दिपाली आनंदराव  (मा. सभापती) क्र.2                  9930608811
श्री. भोईर गणेश गजानन  (मा. सभापती)   क्र.3         9967836460
श्रीम. घरत तारा विनायक  (मा. सभापती)   क्र.4                        9224737097
श्री. दुबे मनोज रामनारायण  (मा. सभापती)    क्र.5 9867935009
श्रीम. भोईर विणा सुर्यकांत   (मा. सभापती)    क्र.6                9224610222
श्री, डॉ विजय राठोड आयुक्त                    8291909900
श्री. दिलीप ढोले. अतिरिक्त्‍ा आयुक्त्‍ा 8879736555
श्री संभाजी पानपट्टे उपायुक्त 7738314777
श्री अजित मुठे उपायुक्त 8291808800
श्री संभाजी वाघमारे उपायुक्त 8291818484
श्री दिग्व‍िजय चव्हाण मुख्य लेखापरिक्षक 9833537788
श्री. वासुदेव शिरवळकर, नगरसचिव  8422811444
श्री. शिवाजी बारकुंड (शहर अभियंता)  8422811334
श्री. शरद बेलवटे, मुख्य लेखाधिकारी  8422811433
श्री. दिपक खांबित (कार्यकारी अभियंता)  8422811340
श्री. सुरेश वाकोडे, कार्यकारी अभियंता  8422811356
श्री. दिलीप घेवारे, नगररचनाकार 8898499999
श्री. मिलिंद आवडे, सहा.संचालक नगररचनाकार 9822279070
श्री. नितीन मुकणे (उप-अभियंता)  8422811350
श्री. शरद नानेगावकर (उप-अभियंता)  8422811413
श्री. किरण राठोड (उप-अभियंता)  8422811396
श्रीम. सई वडके (विधी अधिकारी)  8422811464
श्रीम. दिपाली जोशी (समाज कल्याण अधिकारी) 8422811411
श्रीम. चारूशिला खरपडे, सहा. लेखापरिक्षक  8422811377
श्रीम.मंजिरी डिमेलो, सहा.मुख्य्‍ लेखापरिक्षक 8422811222
श्री. प्रशांत पाटील स्वीय सहाय्यक. मा. महापौर 8422811221
श्री. विनोद सामंत स्वीय सहाय्यक, मा. उपमहापौर   8657422944
श्री. अशोक टोपले, स्वीय सहा. सभापती, स्थायी समिती 7738118833
श्री. जयेश पाटील, स्विय सहाय्यक, मा. सभागृह नेता  8433961405
श्री. कैलास म्हात्रे, स्विय सहाय्य्‍क, सचीव विभाग  9867077799
श्री. महेश भोसले स्विह सहाय्यक, आयुक्त दालन 8422811322
श्री. रणजित गावडे स्विय सहाय्यक, उप-आयुक्त,  9967332180
श्री. सुनिल नेहे स्विय सहाय्यक, उप-आयुक्त 8422811375
श्री. नरेंद्र पाटील, वाहन विभाग /सामान्य प्रशासन 8422811355
श्री. अरूण धर्माधिकारी,व.लि., आस्थापना विभाग 7039063413
श्रीम.प्रियंका भोसले, स्थानिक संस्था कर 7972539718
श्री. संजय दोंदे, कर निर्धारक व संकलक 8422811309
श्री. राज घरत, प्र. सिस्टीम मॅनेजर 8422811399
श्री. प्रभाकर म्हात्रे, (उपकर निर्धारक संकलक) 7777019516
डॉ. प्रमोद पडवळ (वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी)/(क्षय रोग अधिकारी) 8422811236
डॉ. वंदना पाटील (वैद्यकीय अधिकारी) 8422811231
डॉ. अरविंद काकडे (वैद्यकीय अधिकारी) 8422811232
डॉ. बाळनाथ चकोर (वैद्यकीय अधिकारी) 8422811233
डॉ. अंजली पाटील (वैद्यकीय अधिकारी)  8422811235
डॉ. अशोक पाडवी (वैद्यकीय अधिकारी) 8422811237
डॉ. जयेश पटेल (वैद्यकीय अधिकारी) 8422811238
डॉ. चंद्रशेखर कांबळे (वैद्यकीय अधिकारी) 8422811239
डॉ. नंदकिशोर लहाने (वैद्यकीय अधिकारी) 8422811240
डॉ. बिजेश पटेल (वैद्यकीय अधिकारी) 8422811243
डॉ. दिनेश प्रजापती (वैद्यकीय अधिकारी) 8422811351
डॉ. तेजस्वीनी लांजेकट (वैद्यकीय अधिकारी) 8422811352
डॉ. मकरंद फुलझेले (इंदिरा गांधी रूग्णालय, मिरारोड)  8422811480
डॉ. मिनल पिंपळे  (इंदिरा गांधी रूग्णालय, मिरारोड 8422811481
डॉ. श्वेता वाघ (इंदिरा गांधी रूग्णालय, मिरारोड) 8422811482
डॉ. साजिद मुसानी (इंदिरा गांधी रूग्णालय, मिरारोड) 8422811484
डॉ. संजिवकुमार गायकवाड (इंदिरा गांधी रूग्णालय, मिरारोड) 7777019518
डॉ. आकार रंगारी (वैद्यकीय अधिकारी) 7777056805
डॉ. संदिप प्रधान (वैद्यकीय अधिकारी) 8433911101
श्री. राजकुमार कांबळे (सहा.सार्व. आरोग्य अधिकारी)  8422811299
श्री. संदिप शिंदे  (मुख्य आरोग्य निरिक्षक) 8422811291
श्री सचिन बच्छाव, प्रभाग अधिकारी प्रभाग क्र.1,तलाव रोड, भाईंदर (पुर्व)      9599513222
श्री. चंद्रकांत बोरसे प्रभाग क्र.2, तलाव रोड,भाईंदर (पुर्व) 8422811314
श्री दामोदर संखे, प्रभाग अधिकारी 3 8422811438
श्री. अविनाश जाधव  प्रभाग अधिकारी प्रभाग क्र.4, 8422811363
श्री. सुदाम गोडसे प्रभाग क्र. 5, भाईंदर (पश्चिम.) 8422811311
श्री प्रकाश कुलकर्णी, प्रभाग क्र.6, राम नगर, मिरारोड (पूर्व) 8422811303
श्री. नरेंद्र चव्हाण अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम नियंत्राण विभाग 8422811370
श्री.स्वप्न‍िल सांवत सहा. आयुक्त (नियंत्रण अधिकारी)     8422811401
श्रीम. अक्षदा बाबर, करनिरिक्षक प्र..क्रं.4 8433912066
श्री. नरेंद्र डोंगरे, कर निरिक्षक प्र..क्रं.2 8652016699
श्री. शशिकांत पाटील, कर निरिक्षक प्र..क्रं.3 9867087719
श्रीम ऋतुजा पिंपळे, करनिरिक्षक प्र..क्रं.3 8433911979
श्री. संपत मदवान, कर निरिक्षक प्र..क्रं.4 8356998360
श्री. संजय पाटील, कर निरिक्षक प्र..क्रं5  8422811365
श्रीम. लतिका शिंदे, कर निरिक्षक प्र..क्रं.5 8433912062
श्री. आनंद गबाळे, कर निरिक्षक प्र..क्रं.6 9820727089
श्री. सुनिल म्हात्रे (मुख्य सर्व्हेअर)  8422811337
श्री. विनोद नाईक (सर्व्हेअर)  8422811339
श्री. मंगेश करलाद, अनुरेखक  8433911102
श्री. शिरीष पवार (क.अभियंता) 8422811228
श्री. भुपेश काकडे (क.अभियंता) 8422811324
श्री. अरविंद पाटील (क. अभियंता) 8422811470
श्री. यतीन जाधव (क. अभियंता) 8422811360
श्री. सतीश तांडेल (क. अभियंता) 8433911180
श्री. सचिन पवार (क. अभियंता) 8422811345
श्री. प्रफुल्ल वानखेडे (क. अभियंता) 8422811308
श्री. उत्तम रणदिवे (क. अभियंता) 8422811390
श्री. आर. बी. पांगल (क. अभियंता) 8422811455
श्री. श्रीकृष्ण मोहिते (क. अभियंता) 8422811472
श्री. यशवंतराव देशमुख (क. अभियंता) 8422811445
श्री. दिपक जाधव (क. अभियंता) 8422811449
श्री. उमेश अवचर (क. अभियंता) 8422811223
श्री. प्रशांत जानकर (क. अभियंता) 8422811224
श्री. विकास परब (क. अभियंता) 8422811424
श्रीम. माणिक चौधरी (क. अभियंता) 8422811460
श्री. शैलेश शिंदे, (क. अभियंता) 9152078533
श्री. चेतन म्हात्रे (क. अभियंता) 8422811386
श्री. सचीन पाटील (क. अभियंता) 8422811330
श्री. संदिप साळवे (क. अभियंता)  8422811320
श्री. प्रविण साळवे (क. अभियंता) 8422811323
श्री. हंसराज मेश्राम (उद्यान अधिक्षक, मिरारोड)  8422811305
श्री. नागेश इरकर, उद्यान अधिक्षक (भा.प) 8422811422
श्रीम. मनस्वी म्हात्रे (आपत्ती व्यवस्थापना)  8433911144
श्री. प्रकाश बोराडे (मुख्य प्र. अग्निशमन अधिकारी) 8422811204
श्री. धनंजय कनोजे (अग्निशमन विभाग)  8422811201
श्री. दिलीप रणावरे (अग्निशमन विभाग) 8422811202
श्री. छोटु अदिवाल (अग्निशमन विभाग) 8422811203
श्री. जगदीश पाटील (अग्निशमन विभाग) 8879440077
श्री. सदानंद पाटील (अग्निशमन विभाग) 8433911183
श्री. बापु इंदुलकर (अग्निशमन विभाग) 9152078542
श्री. डॉसन ढोल्या (अग्निशमन विभाग)  8422811211
श्री. खेमराज गहाणे (अग्निशमन विभाग) 8422811300
श्री. विश्वास तात्याबा गायकवाड,अग्निशमन वाहनचालक  8422811463
श्री. कैलाश शेवंते (एल. बी. टी. नगरभवन) 8422811478
श्री. सुनिल चिकुरडेकर (पाणीपुरवठा नवघर)  8433911182
श्री. वसंत पेंढारे, एल.बी.टी. 8422811415
श्री. हिरा सोलंकी (एल. बी. टी.) 8422811431
श्री. प्रसाद गोखले, एल.बी.टी. 8433911168
श्री. पंढरीनाथ भासे, परिवहन विभाग  8422811217
श्री. दिनेश कानगुडे, परिवहन विभाग 8422811359
श्री. अनिश देसाई 8422811432
श्री. अशोक सावंत, पाणी पुरवठा 8422811441
श्री. संजय सोनावणे  (मेस्त्री पाणी पुरवठा वि.)  8422811332
श्री. दत्तात्रेय जाधव (मेस्त्री पाणी पुरवठा वि.)  8422811448
श्री. ज्ञानेश्वर शेलार (मेस्त्री पाणी पुरवठा वि.) 8422811425
श्री. भगवान नेमाडे  (पाणीपुरवठा, फाटक, भाईंदर पुर्व)  8422811452
श्री. प्रविण जाधव (मेस्त्री पाणी पुरवठा वि.)  8422811382
श्री. सुवास बागुल (पाणी पुरवठा वि.)  8422811321
श्री. विनोद स. मोरे (पाणीपुरवठा)  8422811430
श्री. वासु पलानी (पाणी पुरवठा)  8422811408
श्री. धिरज भोये 8422811227
श्री. विठ्ठल धोंगडे  8422811421
श्री. लहु तायडे  8422811427
श्री. कृष्णा तावडे  8422811331
श्री. पंढरी नागरे 8422811335
श्री. नडेसन वज्राव  8422811447
श्री. देवेंद्र मेहेरे 8422811446
श्री. हरेश सुरेश किंणी  8422811215
श्री. भागवत म. साळवे  8422811428
श्री. अरूण अनंत म्हात्रे  8433911174
श्री. राहुल भोईर (औषध निर्माण अधिकारी)  8433911230
श्री.सुधिर पावले (औषध निर्माता) (उत्तन) 8433911232
श्री.हरीशंकर मिश्रा (औषध निर्माता) (मिरारोड) 8433911239
श्रीम. वैशाली शिंदे (औषध निर्माता) (काशिगाव) 8433911227
श्रीम. लिटा डिमेलो (परिचारिका) 8422811466
श्रीम. पुनम रेड्डी (परिचारिका)  8422811477
श्रीम. रेश्मा शेट्टी (अधिपरिचारिका)  8422811456
श्रीम. निलम गायकवाड (परिचारिका) 8422811358
श्रीम. मिना तेरडे (परिचारिका) 8433911215
श्रीम. ज्योती सात्वे (परिचारिका) 8433911242
श्रीम. ज्योती पाटमास (परिचारिका) 8433911172
श्रीम. रसिका दळवी (परिचारिका) 8433911194
श्रीम. जागृती वेताळे (परिचारिका) 8433911185
श्रीम. भारती रावते (परिचारिका) 8433911222
श्रीम. गीता दिपक पाटील 8433911211
श्रीम. गीता श्याम पाटील (परिचारिका) 8433911173
श्रीम. डायना पेन (परिचारिका) 8433911225
श्रीम. रेश्मा मार्टीन (परिचारिका) 8433911186
श्रीम. स्वाती राणे (इंदिरा गांधी रूग्णालय, मिरारोड) 8433911179
श्रीम. रिना वाघमारे 8433911208
श्रीम. साधना कर्व्हालो  8433911204
श्रीम. उर्मिला महाले (प्रसविका) 8433911226
श्रीम. प्रिया आचोळकर (पागधरे) (प्रसविका)  8433911220
श्रीम. योगिता मोहिते 8433911202
श्रीम. जान्हवी रॉड्रीक्स (प्रसविका)  8433911145
श्रीम. स्नेहल डाबरे (प्रसविका)  8433911203
श्रीम. प्रतिभा आवारी (प्रसविका)  8433911217
श्रीम. ज्योती माने (प्रसविका)  8433911223
श्रीम. मनिषा झोरे (प्रसविका)  8433911210
श्रीम. सुनिता कासराले (प्रसविका)  8433911147
श्रीम. पद्मा भोगाडे (प्रसविका)  8433911206
श्रीम. जयश्री भुते (प्रसविका)   8433911205
श्रीम. फरिदा शरीफ (प्रसविका) 8433911214
श्रीम. दक्षा गमरे (प्रसविका) 8433911218
श्रीम. सुधा पाटील (प्रसविका) 8433911207
श्रीम. जयश्री पवार (प्रसविका)  8433911197
श्रीम. मिना बारीक (प्रसविका)  8433911244
श्रीम. स्नेहल आल्मेडा (प्रसविका)  8433911228
श्रीम. संध्या आमरे (प्रसविका) 8433911195
श्रीम. रंजना सोंगाल (प्रसविका) 8433911148
श्रीम. अल्फा करव्हालो (प्रसविका) 8433911193
श्रीम. सिता भोये (प्रसविका) 8433911198
श्रीम. स्मिता डाबरे (करव्हालो) (प्रसविका) 8433911165
श्रीम. संध्या सिंगाडे (प्रसविका)  8433911146
श्रीम. प्रमिला देसाई (प्रसविका) 8433911196
श्रीम. प्रिती डिसोजा (प्रसविका) 8433911209
श्रीम. जयश्री वनमाळी (प्रसविका) 8433911216
श्रीम. स्वाती शिंदे (प्रसविका) 8433911201
श्रीम. बेबी पवार (प्रसविका)  8433911213
श्रीम. सरिता नामकोडा (प्रसविका)  8433911212
श्रीम. भाविका अडवरेकर(प्रसविका)  8433911243
श्रीम.दिक्षिपा घरटकर(प्रसविका)  8433911219
श्रीम. माधुरी क्षत्रिय  (प्रसविका)  8433911241
श्रीम. ज्योती दराडे (प्रसविका) 8433911229
श्रीम. भाविका अडवरेकर (प्रसविका)  8433911224
श्री.कृष्णा राऊत (वै.आरोग्य विभाग) 8433911221
श्री.चेतन साबळे (वै.आरोग्य विभाग) 8433911240
श्री.सचिन कांरडे (वै.आरोग्य विभाग) 8433911231
श्री.प्रकाश थोरात (वै.आरोग्य विभाग) 8433911235
श्रीम देवयांनी घरत (वै.आरोग्य विभाग) 8433911236
श्रीम समिक्षा दवणे (वै.आरोग्य विभाग) 8433911188
श्रीम सारिका गायकवाड (वै.आरोग्य विभाग) 8433911191
श्रीम मुमताज खान (वै.आरोग्य विभाग) 8433911192
श्रीम सुजाता पाटील (वै. आरोग्य विभाग) 8433911190
श्रीम नम्रता पावले (वै. आरोग्य विभाग) 8433911233
श्रीम अश्विनी धोत्रे (वै. आरोग्य विभाग) 8433911189
श्रीम निर्मला मोकल (वै. आरोग्य विभाग) 8433911187
श्री.प्रविण धनेश्वर, बंदरवाडी आरोग्य केंद्र 8433911238
श्री.दिलीप राठोड, विनायक नगर आरोग्य केंद्र 8433911237
श्री. निळकंठ उदावंत (स्वच्छता निरिक्षक) 8422811285
श्री. प्रकाश पवार (स्वच्छता निरिक्षक) 8433911170
श्री. अरविंद चाळके (स्वच्छता निरिक्षक) 8422811287
श्री. कांतीलाल बांगर (स्वच्छता निरिक्षक) 8433911177
श्री. अभय सोनावणे (स्वच्छता निरिक्षक) 8422811277
श्री. रमेश घरत (स्वच्छता निरिक्षक) 8422811266
श्री. नितीन खैरे (स्वच्छता निरिक्षक) 8422811289
श्री. श्रीकांत पराडकर (स्वच्छता निरिक्षक)  8422811292
श्री. श्याम चौगुले (स्वच्छता निरिक्षक)  8422811290
श्री. विजय पाटील (स्वच्छता निरिक्षक) 8422811296
श्री. रविंद्र पाटील (स्वच्छता निरिक्षक) 8433911169
श्री. मोहन पेडवी (स्वच्छता निरिक्षक) 8422811298
श्री. अनिल राठोड (स्वच्छता निरिक्षक) 8422811295
श्री. सुभाष तेरसे (मुकादम भाईंदर पुर्व) 8422811282
श्री. अशोक भोईर (मुकादम भाईंदर पुर्व) 9152078537
श्री. नवरंग चौहाण (मुकादम कनकिया) 8433911176
श्री. शांताराम पाटील (मुकादम कनकिया) 8422811274
श्री. दिलीप किसन पाटील (मुकादम कनकिया) 8422811265
श्री. शरद किणी (मुकादम कनकिया) 8422811283
श्री. कमळाकर मेहेर (मुकादम कनकिया) 8422811284
श्री. दलपत सोलंकी (मुकादम कनकिया)  8422811275
श्री. भानुदास पाटील  (मुकादम काशिमिरा) 9152078535
श्री. विश्वास पाटील (मुकादम काशिमिरा) 8433911167
श्री. राजेश भोईर (मुकादम काशिमिरा)  8433911162
श्री. महादेव ठाकूर (मुकादम काशिमिरा) 9152078534
श्री. अनिल म्हात्रे (मुकादम काशिमीरा) 9152078532
श्री. अशोक पाटील (मुकादम काशिमीरा) 8433911153
श्री. अशोक धोत्रे (मुकादम काशिमीरा) 8433911164
श्री. रमेश गुजरे (मुकादम काशिमीरा) 8433911163
श्री. सुखदेव खरात (मुकादम काशिमीरा) 8433911156
श्री. लक्ष्मण मेदार  (मुकादम मुर्धे ते उत्तन) 8422811255
श्री. गिल्बर्ट नुनिस (मुकादम मुर्धे ते उत्तन) 9152078526
श्री. विजय नुनिस (मुकादम मुर्धे ते उत्तन) 8422811257
श्री. हरेश्वर पाटील (मुकादम) 8422811258
श्री. भानुदास मेहेर (मुकादम) 8422811259
श्री. गणेश सोलंकी  (मुकादम भाईंदर पश्चिम) 9152078527
श्री. माधु सितन (मुकादम भाईंदर पश्चिम) 9152078528
श्री. मंगेश पाटील (मुकादम भाईंदर पश्चिम) 9152078529
श्री. विठ्ठलभाई मिठाभाई हरिजन (मुकादम जनतानगर) 8433911152
श्री. भरत घरत (मुकादम जनतानगर) 8433911151
श्री. प्रकाश घरत (मुकादम भाईंदर पुर्व) 9152078531
श्री. नंदकुमार पाटील (मुकादम भाईंदर पुर्व) 8422811278
श्री. गणेश वि. पाटील (मुकादम भाईंदर पुर्व) 8422811276
श्री. नागायण गोपाल (मुकादम मिरारोड) 8433911160
श्री. भुपती सितन (मुकादम मिरारोड) 8433911161
श्री. सदानंद पवार (मुकादम मिरारोड)   9152078541
श्री. महेश भोईर (मुकादम मिरारोड) 8433911158
श्री. विजय हिरे (मुकादम मिरारोड) 8433911157
श्री. प्रताप आढाव (मुकादम मिरारोड) 8433911159
श्री. मिलन म्हात्रे (मुकादम घनकचरा प्रकल्प) 8422811273
श्री. दयानंद गाडे (वाहन चालक)  8422911103
श्री. राजेंद्र तंगवेल (मुकादम) 8422811420
श्री. अनिल पाटील, बांधकाम विभाग, मुकादम  8422811394
श्री. बळराम राठोड, बांधकाम विभाग, मुकादम  8422811442
श्री. शिवाजी मणगे, बांधकाम विभाग, मुकादम 8422811302
श्री. माधव होकार्णे, बांधकाम विभाग, मुकादम  8422811454
श्री. संदिप मोरे, बांधकाम विभाग, मुकादम  8422811397
श्री. चिंतामण माने, बांधकाम विभाग, मुकादम  8422811385
श्री. दिपक सातवे, बांधकाम विभाग, मुकादम  8422811384
श्री. प्रभात सोलंकी, बांधकाम विभाग, मुकादम  8422811381
श्री. देवेंद्र मोरे, बांधकाम विभाग, मुकादम  8422811346
श्री. अतुल सिंग, बांधकाम विभाग, मुकादम 8422811343
श्री. जयविजय वाघमारे, बांधकाम विभाग, मुकादम  8422811473
श्री. दत्तात्रेय जाधव, मुकादम वन विभाग 9152078530
श्री. योगेश घरत बांधकाम विभाग, मुकादम 8422811379
श्री. संतोष खरात, बांधकाम विभाग, मुकादम 7777019517
श्री. प्रभुलाल सिंगोरिया (स्ट्रीट लाईट) स. का.  8422811391
श्री. संजय बाबुलाल खंडवले (स्ट्रीट लाईट) स. का. 8422811392
श्री. चेन्ना नाईक (स्ट्रीट लाईट) स. का. 8422811393
श्री. सुब्रमण्यम कपन (स्ट्रीट लाईट) स. का. 8433911109
श्री. रविंद्र पाटील (स्ट्रीट लाईट) स. का. 8422811406
श्री. राजू भवर (स्ट्रीट लाईट) स. का. 8422811368
श्री. नडेसन थंडापाणी (स्ट्रीट लाईट) स. का. 8422811367
श्री. विजय तुपसुंदर (स्ट्रीट लाईट) स. का. 9152078539
श्री राम बांबळे , विधी विभाग  8422811234
श्री स्वप्नील गायकवाड, बांधकाम विभाग  8433911972
श्री. दत्तात्रेय पाटील, बांधकाम विभाग  8422812194
श्री. मनोहर म्हात्रे, बांधकाम विभाग  8433911181
श्री. नरेश सोलंकी, बांधकाम विभाग 8422812196
श्री. योगेश शिंदे, वैद्यकीय विभाग  8433911171

शेवटचा बदल : 04-09-2020