मिरा भाईंदर महानगरपालिका
जन संपर्क

विभाग प्रमुख श्री. राजकुमार म. घरत 
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक ८४२२८११३९९
ई- मेल pro@mbmc.gov.in

         मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या भाईंदर (प.) येथील मुख्य कार्यालयात, पहिल्या मजल्यावरजनसंपर्क विभाग कार्यरत आहे. सदरहु विभागामार्फत, महानगरपालिकेच्या प्रशासकीयकामकाजाच्या मुख्य कार्यासंबंधीची माहिती प्रेसनोट द्वारे वेळोवेळी प्रसिध्दकरण्यात येते. त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेच्याविभागामार्फत प्राप्त होणाऱ्या विविधविकासकामाच्या जाहीर निविदा सुचनातसेच जाहीर निवेदन शासकीयनियमानुसार वृत्तपत्रात प्रसिध्दकेलेजाते.

कार्याचे स्वरुप

         महानगरपालिकेचे विविध विभागातील मुख्य कार्य संबंधीची प्रेस नोट प्रसिध्द करणे. तसेच महानगरपालिकेच्या निरनिराळया विभागातील कामांच्या निविदा सूचना तसेच जाहिर निवेदन वर्तमानपत्रात शासकीय नियमांनुसार प्रसिध्द करणे. त्याचप्रमाणे वर्तमान पत्रात प्रसिध्द झालेल्या जाहिर निविदा सूचना अथवा जाहिर निवेदनांचे शासकीय नियमांनुसार देयके प्रदान करण्यांची कार्यवाही करणे.

        मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या विविध कामांच्या जाहिर निविदा सूचना तसेच जाहिर निवेदन वर्तमानपत्रांत प्रसिध्द करणेचे कामकाज हे मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 469,470 अन्वये तसेच, महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र. पी.यु.बी.1000/प्र.क्र. 73/2000/34 दि. 1 मे 2001 अन्वये करण्यांत येते.

RO Letters PDF Files (2020-21)

RO 51-60 (2020-21)

RO 41-50 (2020-21)

RO 31-40 (2020-21)

RO 1-10 (2020-21)

RO 11-20 (2020-21)

RO 21-30 (2020-21)

RO 571-581

RO 561-570

RO 551-560

RO 541-550

RO 531-540

RO 521-530

RO 511-520

RO 501-510

491-500

RO 451-460

RO 441-450

RO 431-440

RO 421-430

RO 411-420

RO 401-410

RO 391-400

RO 381-390

RO 371-380

RO 361-370

RO 351-360

RO 341-350

RO 331-340

RO 321-330

311-320

301-310

RO 291-300

RO 281-290

RO 271-280

RO 261-270

RO 251-260

RO 231-240

RO 221-230

RO 211-220

RO 201-210

RO 191-200

RO 181-190

RO 171-180

RO 161-170

RO 151-160

RO 101-110

RO 111-120

RO 121-130

RO 131-140

RO 141-150

प्लास्टिक पिशवी आणि थर्माकॉल मुक्त मीरा भाईंदर महानगरपालिका

सन 2016-17

सन 2017-18

सन 2018-19

RO Letters PDF Files 21-30

RO Letters PDF Files 31-40

RO Lettes PDF Files 1-10

RO Lettes PDF Files 11-20

RO 41-50

RO 51-60

RO 61-70

RO 71-80

RO 81-90

RO 91-100


शेवटचा बदल : 11-08-2020