मिरा भाईंदर महानगरपालिका
माहिती अधिकार अधिनियम

१७ मुद्यांची माहिती 

अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ४ नुसार विभागाअंतर्गत स्वयं प्रेरणेने माहिती(2017-18) प्रसिद्ध करणे बाबद

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

माहितीचा अधिकार अधिनियम २०१५ अंतर्गत माहिती मिळवण्या बाबद

अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग दि. ०९/१२/२०१५ रोजीची संकेत स्थळावरील माहिती

माहिती अधिकार अधिनियम ०९/१२/२०१५


अतिक्रमण विभागात उपलब्ध असलेल्या कागद पात्रांची यादी

माहिती अधिकार अधिनियम


शेवटचा बदल : 05-02-2019