मिरा भाईंदर महानगरपालिका

१७ मुद्यांची माहिती 

१७ मुद्यांची माहिती २०१७-२०१८

निवडणुक विभाग 2019_20

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

Mahiti Adhikar Mahiti - ElectionDepartment

अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये बाबतची माहिती

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती देणेबाबत

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती देणे बाबद (किरण ए के 01)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती देणे बाबद (किरण ए के 02)

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मीरा भाईंदर महानगर पालिका २०१७ च्या निवडणुकीची माहिती .(भाग-१)

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मीरा भाईंदर महानगर पालिका २०१७ च्या निवडणुकीची माहिती .(भाग-२ )

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्या बाबद.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री अरविंद शेट्टी नगरसेवक ,प्रा.क्र. १२, यांची सर्व कागद पत्रे मिळणे बाबद


शेवटचा बदल : 12-04-2019