मिरा भाईंदर महानगरपालिका
माहिती अधिकार अधिनियम

१७ मुद्यांची माहिती 

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ४ नुसार विभागाअंतर्गत(2018-19) स्वयंप्रेरणेने माहिती प्रसिध्द करणे बाबत.....

RTI कलम ४ माहिती -जन्म आणि मृत्यू -२०१५

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्रातील गेल्या ५ वर्षांपासून ते आज मिती पर्यंत माहिती अधिकार दिलेल्या व्यक्तींची नवे त्यांच्या राहत्या पत्त्या सहित व मोबाईल नंबर सहित .

मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्रातील गेल्या ५ वर्षांपासून ते आज मिती पर्यंत माहिती अधिकार दिलेल्या व्यक्तींची नवे त्यांच्या राहत्या पत्त्या सहित व मोबाईल नंबर सहित .

माहिती अधिकार अंतर्गत प्राप्त् अर्ज

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलाम ४ नुसार विभागाअंतर्गत स्वयं प्रेरणेने माहिती प्रसिद्ध करणे बाबद

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील जन्म-मृत्यु विभाग या कार्यालयातील कामांचा व कर्तव्य यांचा तपशील

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलाम ४ नुसार विभागाअंतर्गत स्वयं प्रेरणेने माहिती प्रसिद्ध करणे बाबद

जन्म मृत्यू विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ६० अन्वये मागितलेली माहिती

१३ मुद्दे माहिती 2005-06

१३ मुद्दे माहिती 2006-07

१३ मुद्दे माहिती 2007-08

१३ मुद्दे माहिती 2008-09

१३ मुद्दे माहिती 2009-10

१३ मुद्दे माहिती 2010-11

१३ मुद्दे माहिती 2011-12

१३ मुद्दे माहिती 2013-14

१३ मुद्दे माहिती 2014-15

१३ मुद्दे माहिती 2015-16

१३ मुद्दे माहिती 2016-17

१३ मुद्दे माहिती 2017-18

१३ मुद्दे माहिती 2012-13

जन्म मृत्यू माहिती अधिकार अधिनियम

rti 7

rti 8

rti 9

rti 10

rti 11

kalam 4 mahiti

RTI - Kalam 4 Mahiti - Birth & Death - 2018-19

13 muddyanchi mahiti

13 mudde mahiti 2018-19

RTI 12 Ans

RTI 12

RTI 13 Ans

RTI 13


शेवटचा बदल : 08-07-2019