मिरा भाईंदर महानगरपालिका
मा.स्थायी समिती सदस्य

अ. क्रं  सदस्याचे नांव पदनाम पक्षाचे नांव
 १ श्री. पाटील ध्रुवकिशोर मन्साराम(मा. सभापती) मा . सभापती भारतीय जनता पक्ष
 २ श्री. गेहलोत हसमुख मोहनलाल सदस्य भारतीय जनता पक्ष
 ३ श्री. व्यास रवि वासुदेव सदस्य भारतीय जनता पक्ष
 ४ श्रीम. यादव मीरादेवी रामलाल सदस्या भारतीय जनता पक्ष
 ५  श्री. तिवारी अशोक सुर्यदेव सदस्य भारतीय जनता पक्ष
 ६ श्री. दळवी प्रशांत ज्ञानदेव सदस्य भारतीय जनता पक्ष
 ७ श्रीम. रावल मेघना दिपक सदस्या भारतीय जनता पक्ष
 ८ श्री. खंडेलवाल सुरेश जगदीश सदस्य भारतीय जनता पक्ष
 ९ श्री. विरानी अनिल रावजीभाई सदस्य भारतीय जनता पक्ष
 १०    श्री. म्हात्रे मोहन गोपाळ सदस्य भारतीय जनता पक्ष
 ११ श्रीम. अनिता पाटील सदस्या शिवसेना
 १२ श्रीम. दिप्ती भट्ट सदस्या शिवसेना
 १३ श्रीम. वंदना विकास पाटील सदस्या शिवसेना
 १४ श्रीम. तारा विनायक घरत सदस्या शिवसेना
 १५  श्रीम. नुरजहा नजर हुसैन सदस्या काँग्रेस लोकशाही आघाडी
 १६  श्री. जुबेर इनामदार सदस्या काँग्रेस लोकशाही आघाडी

 

 


शेवटचा बदल : 16-02-2018