मिरा भाईंदर महानगरपालिकाकोविड - १९ संपर्क क्रमांक बेड/ॲम्बुलन्स/शववाहिनी बुकिंग 022-28141516
मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय संपर्क क्र. 022- 28192828/ 28193028/ 28181353
Isolation Ward (पंडित भिमसेन जोशी रुग्णालय), भाईंदर (प) 022-28041048
कोवीड – 19 बाबत, रत्यावरील खडयांबाबत, फुटपाथ, उन्नतमार्ग, सब-वे तसेच बेकायदेशीर होर्डिग्स पोस्टर बॅनर संबंधित, डेंग्यू, मलेरिया किटकजन्य रोग यांसंबधीत तसेच सॅनेटरी (साफसफाई) संबंधित तक्रारीसाठी टोल फ्री क्र. 1800 22 4849
आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष. 022-28117102/04
अग्निशमन विभाग - उत्तन, भाईंदर (प.) 022-28452002
अग्निशमन विभाग - भाईंदर(प.) 022-28197637 /28041000 /28041002
कोवीड – १९ हेल्पलाइन कक्ष 022-28117102
कोविंड - १९ नियंत्रण कक्ष 022-28042738
Read more

MAYOR
श्रीमती. ज्योत्सना जालींदर हसनाळे, महापौर


श्री. हसमुख मोहनलाल गेहलोत, उपमहापौर

a

डॉ. विजय राठोड, भा. प्र. से. आयुक्त

 

   सोमवार ते शुक्रवार ९.४५ ते ६.१५

(  शनिवार, रविवार व शासकीय सुट्टीच्या दिवशी कार्यालय बंद राहील )

 

लोकशाही दिन  -
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी
(सोमवारी सुट्टी असल्यास पुढील कार्यालयीन दिवशी)
वेळ: सकाळी १० ते दुपारी १२

 

नागरिक तसेच अभ्यांगत यांना महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांशी भेटण्याची वेळ :  -
सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००

 

आयुक्तांना भेटण्याची वेळ :  -
मंगळवार, सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००


26 जानेवारी 2021 - परिपत्रक
मा. महासभा दि. १५.०१.२०२०, सभा सुचना क्र. ०६ सभासुचना, विषयपत्रिका व गोषवारे
लॉक डाउन बाबत नवीन आदेश दि ३१.०१.२०२१ पर्यंत
उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभागाची जाहिर नोटीस सुचना संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत
नाताळ सण 2020
सेवानिवृत्त लेखापरिक्षण अधिकारी यांची दि 08.12.20 रोजीच्या मुलाखतीद्वारे निवड केलेल्या उमेदवारांची निवड यादी
//शुध्दीपत्रक// मिरा भाईंदर महानगरपालिका नगररचना विभागामार्फत वसूल होणारा निधी (रोख रक्क्म, धनादेश, डिमांड ड्राफट द्वारे) मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या खात्यावर जमा करणेकामी तसेच सदर विभागासाठी Auto DCR संगणक आज्ञावली विकसित करणे, Customize करणे, अदयावत करणे व 5 वर्ष कालावधीकरिता देखभाल दुरुस्ती करणेकामी होणारा खर्च सदर बँकेने करणेकामी
जाहिरात 16.12.2020
उद्यान व वृक्षप्राधिकरणाची संकेतस्थळावर जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील कंटेनमेंट झोन व्यतिरिक्त इतर परिसरातील धार्मिक /प्रार्थना स्थळे सुरू ठेवणेबाबत
Read more