मिरा भाईंदर महानगरपालिकामिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय संपर्क क्र. 022-28192828 / 28193028 / 28181353
आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष 022-28117102/04
अग्निशमन विभाग - भाईंदर(प.) 022-28197637 / 28041000 / 28041002
अग्निशमन विभाग - उत्तन, भाईंदर (प.) 022-28452002
कोविड - १९ संपर्क क्रमांक बेड/ॲम्बुलन्स/शववाहिनी बुकिंग 022-28141516
Isolation Ward (पंडित भिमसेन जोशी रुग्णालय), भाईंदर (प) 022-28041048
कोवीड – 19 बाबत, रत्यावरील खडयांबाबत, फुटपाथ, उन्नतमार्ग, सब-वे तसेच बेकायदेशीर होर्डिग्स पोस्टर बॅनर संबंधित, डेंग्यू, मलेरिया किटकजन्य रोग यांसंबधीत तसेच सॅनेटरी (साफसफाई) संबंधित तक्रारीसाठी टोल फ्री क्र. 1800 22 4849
कोवीड – १९ हेल्पलाइन कक्ष 022-28117102
कोविंड - १९ नियंत्रण कक्ष 022-28042738
Read more

MAYOR
श्रीमती. ज्योत्स्ना जालींदर हसनाळे, महापौर


श्री. हसमुख मोहनलाल गहलोत, उपमहापौर

श्री. दिलीप ढोले, आयुक्त

 

   सोमवार ते शुक्रवार ९.४५ ते ६.१५

(  शनिवार, रविवार व शासकीय सुट्टीच्या दिवशी कार्यालय बंद राहील )

 

लोकशाही दिन  -
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी
(सोमवारी सुट्टी असल्यास पुढील कार्यालयीन दिवशी)
वेळ: सकाळी १० ते दुपारी १२

 

नागरिक तसेच अभ्यांगत यांना महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांशी भेटण्याची वेळ :  -
सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००

 

आयुक्तांना भेटण्याची वेळ :  -
मंगळवार, सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००


परिपत्रक - प्रारुप सेवा जेष्ठता सन 2019 व सन 2020 यादीवर आक्षेप घेणेबाबत
सुधारीत आदेश - अतिरिक्त आयुक्त पदाचा अतिरिक्त पदभार देणेबाबत.
Standing Agenda Dt. 05.03.2021
Ease of Doing Business च्या अनुषंगाने महत्वाच्या असलेल्या जाहिरात परवाना, सिनेमा चित्रीकरण परवाना व व्यवसाय परवाना या 3 घटकांतर्गत येणाऱ्या सेवा, आवश्यक कागदपत्रे, फी, नियमकालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचना करण्याबाबत.
आदेश - अभय योजना
छत्रपती शिवाजी महाराज जंयती
परिपत्रक-शिवजयंती साजरी करण्याबाबत
सफाई मित्र सुरक्षा चॅलेज अंतर्गत "सफाईमित्र जाहीर आवाहन देणेबाबत
प्रारुप सेवा जेष्ठता यादी 2020 वर्ग-4
प्रारुप सेवा जेष्ठता यादी 2020 वर्ग-3
Read more