मिरा भाईंदर महानगरपालिका
महिला व बालकल्याण समिती

मिरा भाईंदर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समिती सदस्य यादी सन २०१६-१७


अ . क्रं सदस्यांची नावे पक्ष / आघाडीचे नांव
 १ श्रीम . मेहता डिंपल विनोद (सभापती) भारतीय जनता पार्टी
 २ श्रीम . शुभांगी महिन कोटियन (उपसभापती) शिवसेना
 ३ सौ . भानुशाली वर्षा गिरीधर भारतीय जनता पार्टी
 ४ श्रीम .अरोरा दिपीका पंकज भारतीय जनता पार्टी
 ५ श्रीम .शर्मा सुनिला सत्येंद्र भारतीय जनता पार्टी
 ६ श्रीम .मेघना दिपक रावल भारतीय जनता पार्टी
 ७   श्रीम . जयमाला किशोर पाटील शिवसेना
 ८ श्रीम .भोईर भावना राजू बहुजन विकास आघाडी

 


शेवटचा बदल : 13-10-2016