मिरा भाईंदर महानगरपालिका
पदाधिकारी

अ . क्रं सदस्याचे नांव पदनाम
 १ श्रीम . डिंपल विनोद मेहता महापौर
 २ श्री . चंद्रकांत सिताराम वैती उपमाहापौर
 ३ श्री. पाटील ध्रुवकिशोर मन्साराम सभापती,स्थायी समिती
 ४ श्री. पाटील रोहिदास शंकर  सभागृह नेता
 ५ - विरोधी पक्षनेता
 ६ श्रीम. गोहिल शानु जोरावरसिंग सभापती ,महिला व बालकल्याण समिती
 ७ श्रीम. शाह सीमा कमलेश उपसभापती ,महिला व बालकल्याण समिती
 ८ भोईर जयेश भानुदास मा. सभापती ,प्रभाग समिती क्रं . १
 ९ जैन राजेंद्र भवरलाल मा. सभापती ,प्रभाग समिती क्रं . २
 १०    शेट्टी गणेश गोपाळ मा. सभापती ,प्रभाग समिती क्रं . ३ 
 ११ थेराडे संजय अनंत मा. सभापती ,प्रभाग समिती क्रं . ४
 १२ कासोदारिया अश्विन शामजीभाई मा. सभापती ,प्रभाग समिती क्रं . ५
 १३ मांजरेकर आनंद दत्ताराम मा. सभापती ,प्रभाग समिती क्रं . ६

 


शेवटचा बदल : 15-02-2018