मिरा भाईंदर महानगरपालिका
17 February 2016    03:55:50
निवडणुक २०१७

भारत निवडणुक आयोगाच्या निर्देशानुसार दि. ०१-०१-२०१७ या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार यादयांचा संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत दावे व हरकती स्विकारण्याची मुदत दि. २१-१०-२०१६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याबाबत भारत निवडणुक आयोगाचे आदेश क्रमांक २३/एमटी/२०१७ दि. १४-१०-२०१६ रोजी व क्रमांक :- ईएलाआर २०१६/प्र.क्र.३५६/१६/३३ सामान्य प्रशासन विभाग कळविण्यात आलेले आहे. तरी याबाबत सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी यांना या प्रसिद्धिद्वारे अवगत करण्यात येत आहे. याशिवाय सदर बाब सर्व राजकिय पक्षांना या प्रसिद्धिद्वारे अवगत करण्यात येत आहे.

डाउनलोड
मा. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ साठी स्थानिक प्रचलित दर निश्चित करणे बाबत
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक ऑगस्ट,२०१७- प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम
प्रेस नोट (सचिव विभाग )
महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ मतदार यादी तयार करण्याचा सुधारित कार्यक्रम
वोटर लिस्ट प्रोग्राम
अंतिम प्रभाग नकाशे

अंतिम प्रभाग रचना नकाशा

अंतिम प्रभाग रचना नकाशा छायाचित्र

अंतिम अधिसूचना

मिरा-भाईंदर महानगर पालिका निगमच्या वर्ष २०१७ मध्ये होणाऱ्या जनरल निवडणुकीबद्दल सूचनेबाबत

निवडणूक परिशिष्ट १४

निवडणूक परिशिष्ट १५

सार्वत्रिक निवडणूक सन - २०१७ ( प्रारूप प्रभाग रचना )

सार्वत्रिक निवडणूक सन - २०१७ ( प्रारूप प्रभाग रचना ) - साधा नकाशा

 

 

 


शेवटचा बदल : 20-07-2017