मिरा भाईंदर महानगरपालिकाआपत्ती व्यवस्थापन कक्ष. 022- 28117102, 022- 28117104/ 022- 28171195
अग्निशमन विभाग - उत्तन, भाईंदर (प.) 28452002
अग्निशमन विभाग - नवघर, भाईंदर (पुर्व) 28192829
अग्निशमन विभाग - सिल्व्हर पार्क, मिरा रोड 28553661
अग्निशमन केंद्र 101
रत्यावरील खडयांबाबत, फुटपाथ, उन्नतमार्ग, सब-वे तसेच बेकायदेशीर होर्डिग्स पोस्टर बॅनर संबंधित, डेंग्यू, मलेरिया किटकजन्य रोग यांसंबधीत तसेच सॅनेटरी (साफसफाई) संबंधित तक्रारीसाठी टोल फ्री क्र. 1800 22 4849
Read more


श्रीमती डिंपल विनोद मेहता ( महापौर )


श्री चंद्रकांत सिताराम वैती ( उप महापौर )


बी. जी. पवार(भा.प्र.से )(आयुक्त)

 

सोमवार ते शनिवार १० ते ५.४५
( दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवार आणि सर्व रविवारी सुट्टी )

 

लोकशाही दिन  -
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी
(सोमवारी सुट्टी असल्यास पुढील कार्यालयीन दिवशी)
वेळ: सकाळी १० ते दुपारी १२

 

नागरिक तसेच अभ्यांगत यांना महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांशी भेटण्याची वेळ :  -
सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००

 

आयुक्तांना भेटण्याची वेळ :  -
मंगळवार, सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००


धोकादायक इमारत जाहीर सूचना प्रसिद्धीबाबत
नागरी पथविक्रेत्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे आणि पथविक्रेत्यांच्या कृत्यांचे २०१४ च्या अनुषंगाने शहर फेरीवाला समिती सदस्य नियुक्ती बाबद
फेरीवाला समिती सदस्य नियुक्ती बाबद मुदतवाढ
फेरीवाला समिती जाहीर सूचना
अजेंडा महासभा १९/०५/२०१७
सतत गैरहजर कर्मचाऱ्यांबाबत जाहिरात "वेब साईटवर" प्रसिद्ध करण्याबाबत
धोकादायक इमारतीची जाहिर सुचना प्रसिध्दीबाबत
RTE २५% माहिती प्रसिद्धी करणे बाबत
वेबसाईटवर फोन नंबर प्रसिद्ध करणे बाबत
निवासी वसतीगहात बालकांच्या प्रवेशासाठी मनपाच्या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिध्द करणेबाबत
Read more